Lektorský rozvoj

Vedle pravidelných observací a mentoringu pořádáme pro lektory metodické tréninky a workshopy. Lektoři mohou obdržet certifikát o svém soustavném profesním rozvoji.

Seznam základních workshopů:

  • Komunikativní výuková metoda
  • Efektivní opravování chyb
  • Plánování lekcí
  • Výuka individuálních lekcí

Ukázka některých specializovaných workshopů pořádaných v minulosti:

  • Lektor manažerem kurzu
  • Digitální lektor
  • Použití obrázků ve výuce
  • První lekce v novém kurzu
  • Hravá fonetika