Metodická podpora

Kvalitní lektorský tým je stěžejním pilířem naší práce a předpokladem vysokého standardu výuky. Proto se snažíme, aby se u nás lektoři cítili dobře, měli potřebnou metodickou podporu, dostatek práce, adekvátní zázemí i motivaci k dalšímu rozvoji. Vše realizujeme v rámci JCL Akademie.

O lektory v EDUA Group se starají jak interní metodici, tak i tým senior lektorů. Noví lektoři jsou standardně observováni dvakrát do roka. Náš tým metodiků a senior lektorů poskytuje metodickou podporu, mentoring a radí jak v metodických, tak i v organizačních otázkách. Lektoři se také mohou účastnit náhledových „peer observací“ v hodinách zkušenějších kolegů.


Metodická podpora:

  • Directors of Studies
  • Senior lektoři
  • Observace a zpětná vazba
  • Metodická podpora
  • Mentoring
  • Peer observace