Motivující ohodnocení

Každý lektor je na základě zkušeností a lektorských kompetencí zařazen do jedné ze 4 kategorií (junior lektor, lektor, zkušený lektor, senior lektor). Na jednotlivé kategorie je navázáno mimo jiné i finanční ohodnocení lektora. V případě, že spolupráce s vámi bude bezproblémová, budete dostávat pozitivní zpětnou vazbu od studentů a nadále rozvíjet svoje lektorské dovednosti, je možný posun do vyšší kategorie, a tedy i navýšení vašeho finančního ohodnocení.

Lektoři, kteří s námi spolupracují minimálně po dobu jednoho školního roku a spolupráce s nimi je bezproblémová, jsou pravidelně odměňováni finančním bonusem.

Vzhledem k tomu, že práce lektora je spojená i s cestováním, našim lektorům s plným rozvrhem proplácíme náklady s tím spojené (jízdné MHD).