Motivující ohodnocení

Naši lektoři začínají jako lektoři junioři. Na základě zkušeností, lektorských kompetencí, zpětné vazby od studentů je možný posun do kategorie lektor senior. Na obě kategorie je navázáno mimo jiné i finanční ohodnocení lektora. Lektoři, jejichž spolupráce jde nad rámec výuky v přípravných kurzech (např. příprava a sdílení studijních materiálů, testů, suplování apod.) jsou ohodnoceni mimořádným finančním bonusem.