Lektorský rozvoj

Vedle pravidelných observací a mentoringu pořádáme pro lektory metodické tréninky a workshopy. Lektoři mohou obdržet certifikát o svém soustavném profesním rozvoji.

Seznam základních workshopů:

  • Začátky v EDUA Group (Getting Started at EDUA)

  • Jak na první lekci (Teaching First Lessons)

  • Jak učit gramatiku (Grammar Training)

  • Efektivní opravování chyb (Error Correction)

  • Výukové materiály (Materials and Resources)

  • Výuka angličtiny ve společnostech (Teaching English in Companies)

  • Jak učit online lekce (How to Teach Online)