Odměny a benefity

Dokážeme ohodnotit dobrou práci a loajalitu. Svůj honorář můžete sami pozitivně ovlivnit svou pílí a kvalitou práce. Lektoři s plným rozvrhem mají nárok na proplácení nákladů spojených s cestováním. Pokud s námi navíc spolupracují minimálně po dobu jednoho školního roku, jsou odměňováni finančním bonusem.