Lektorský rozvoj

Vedle observací a možností náslechů v hodinách lektorů-seniorů se snažíme pořádat metodické/oborové workshopy. Vítaná je i spolupráce při přípravě studijních materiálů.