Metodická podpora

Kvalitní lektorský tým je alfou i omegou naší práce a důležitým předpokladem vysokého standardu výuky v našich kurzech. Snažíme se, aby se u nás lektoři cítili dobře, měli potřebnou metodickou podporu, adekvátní zázemí i motivaci k dalšímu rozvoji.

O lektory se stará celý tým přípravných kurzů – koordinace i metodika. Noví lektoři mají možnost náslechů u zkušených lektorů. Všichni lektoři se pak mohou obrátit na metodika a maximální organizační podporu pak poskytnou koordinátoři.