Ohodnocení

Naši lektoři začínají jako lektoři junioři. Na základě zkušeností, lektorských kompetencí, zpětné vazby od studentů je možný posun do kategorie lektor senior. Na obě kategorie je navázáno mimo jiné i finanční ohodnocení lektora. Lektoři, jejichž spolupráce jde nad rámec výuky v přípravných kurzech (např. příprava a sdílení studijních materiálů, testů, suplování apod.) jsou ohodnoceni mimořádným finančním bonusem.