Odměny a benefity

Dokážeme ohodnotit dobrou práci a loajalitu. Svůj honorář můžete sami pozitivně ovlivnit svou pílí a kvalitou práce. Lektoři, jejichž spolupráce jde nad rámec výuky v přípravných kurzech (např. příprava a sdílení studijních materiálů, testů, suplování apod.) jsou ohodnoceni mimořádnou finanční odměnou. Lektoři mají také nárok na slevy na různé vzdělávací kurzy.