Komunita lektorů

Pro naše lektory pořádáme společenské večery a workshopy, kde mohou načerpat novou inspiraci, sdílet své postřehy, ale také navazovat kontakty v rámci komunity lektorů. Je pro nás důležité budovat s našimi lektory vztahy založené na vzájemné důvěře. A neformální setkání jsou skvělou platformou pro rozvíjení těchto vztahů.