Měsíc: Květen 2023

Řešení pro děti, které se nedostaly na SŠ

Od Tomáš Smékal

Cesta ke společnosti, kterou kolem sebe chceme vidět, vede skrze vzdělávání. Kvalitní vzdělání je půdou pro ekonomický i kulturní růst. Otevírá dveře inovacím a posiluje hodnoty, jako je kritické myšlení, osobní odvaha a společenská odpovědnost. V letošním roce se však vzdělání stalo pro mnoho mladých lidí nedostupným.

Doučování není luxus pro bohaté 

Od Tomáš Smékal

Školní úspěšnost dítěte není dána jen jeho inteligencí a sebedisciplínou, ale i řadou dalších faktorů, mezi něž patří i vztah k učiteli, klima v kolektivu spolužáků nebo rodiče a jejich ambice týkající se vzdělání potomka. Děti nemají stejné vstupní předpoklady, měly však by mít stejné příležitosti. Ale je tomu skutečně tak?