EDUA Group

edua group logo

Řešení pro děti, které se nedostaly na střední školu

Cesta ke společnosti, kterou kolem sebe chceme vidět, vede skrze vzdělávání. Kvalitní vzdělání je půdou pro ekonomický i kulturní růst. Otevírá dveře inovacím a posiluje hodnoty, jako je kritické myšlení, osobní odvaha a společenská odpovědnost. V letošním roce se však vzdělání stalo pro mnoho mladých lidí nedostupným. Celá problematika kolem přijímaček na střední školy by se dala přirovnat k výstavbě antického dramatu.

EXPOZICE: Podle demografických dat bude v letošním roce více deváťáků než v letech předchozích. Jednoduchou matematikou lze spočítat, že žáků v posledním ročníku ZŠ bude více než volných míst v lavicích na SŠ.  

 

KOLIZE: Zdá se, že demografická data nikoho neznepokojují. Nikdo se necítí povolán k tomu, aby přibližující se problém řešil. 

 

KRIZE: Premianti doplácí na podlost systému, který jim dovolil podat si jen dvě přihlášky na SŠ. Pokud nemířili proklatě nízko, nedostali se nikam. Jejich slabší spolužáci ano. 

 

PERIPETIE: Rodiče nepřijatých žáků v panice obíhají nejrůznější střední školy a přitom potkávají další panikařící rodiče. 

 

KATASTROFA: Spoustu mladých lidí nyní čeká rok doma. A za rok? Další přijímačky a další silný ročník, který bude navíc obohacen o žáky, kteří letos neuspěli.

Běžného daňového poplatníka by mohla napadnout otázka, zda právě toto nejsou problémy, které by měl stát systémově řešit. Na vzniklou situaci však reaguje jako první soukromý sektor. V Tutoru jsme pro nepřijaté studenty připravili roční intenzivní kurz, který je důkladně připraví nejen na přijímací zkoušky, které se budou konat v příštím roce, ale navíc i na mezinárodní zkoušku z angličtiny. A co je důležité, u nás může studovat každý i bez přijímaček. Výuka bude probíhat od září do května v dopoledních hodinách. Na studenty čeká 120 lekcí češtiny, 120 lekcí matematiky a 424 lekcí angličtiny. Cena intenzivního kurzu vychází na 4 444 Kč měsíčně.