EDUA Group

Řešení pro děti, které se nedostaly na střední školu

Cesta ke společnosti, kterou kolem sebe chceme vidět, vede skrze vzdělávání. Kvalitní vzdělání je půdou pro ekonomický i kulturní růst. Otevírá dveře inovacím a posiluje hodnoty, jako je kritické myšlení, osobní odvaha a společenská odpovědnost. V letošním roce se však vzdělání stalo pro mnoho mladých lidí nedostupným. Celá problematika kolem přijímaček na střední školy by se dala přirovnat k výstavbě antického dramatu.

EXPOZICE: Podle demografických dat bude v letošním roce více deváťáků než v letech předchozích. Jednoduchou matematikou lze spočítat, že žáků v posledním ročníku ZŠ bude více než volných míst v lavicích na SŠ.  

 

KOLIZE: Zdá se, že demografická data nikoho neznepokojují. Nikdo se necítí povolán k tomu, aby přibližující se problém řešil. 

 

KRIZE: Premianti doplácí na podlost systému, který jim dovolil podat si jen dvě přihlášky na SŠ. Pokud nemířili proklatě nízko, nedostali se nikam. Jejich slabší spolužáci ano. 

 

PERIPETIE: Rodiče nepřijatých žáků v panice obíhají nejrůznější střední školy a přitom potkávají další panikařící rodiče. 

 

KATASTROFA: Spoustu mladých lidí nyní čeká rok doma. A za rok? Další přijímačky a další silný ročník, který bude navíc obohacen o žáky, kteří letos neuspěli.

Běžného daňového poplatníka by mohla napadnout otázka, zda právě toto nejsou problémy, které by měl stát systémově řešit. Na vzniklou situaci však reaguje jako první soukromý sektor. V Tutoru jsme pro nepřijaté studenty připravili roční intenzivní kurz, který je důkladně připraví nejen na přijímací zkoušky, které se budou konat v příštím roce, ale navíc i na mezinárodní zkoušku z angličtiny. A co je důležité, u nás může studovat každý i bez přijímaček. Výuka bude probíhat od září do května v dopoledních hodinách. Na studenty čeká 120 lekcí češtiny, 120 lekcí matematiky a 424 lekcí angličtiny. Cena intenzivního kurzu vychází na 4 444 Kč měsíčně.