EDUA Group

edua group logo

Doučování není luxus pro bohaté

Školní úspěšnost dítěte není dána jen jeho inteligencí a sebedisciplínou, ale i řadou dalších faktorů, mezi něž patří i vztah k učiteli, klima v kolektivu spolužáků nebo rodiče a jejich ambice týkající se vzdělání potomka. Děti nemají stejné vstupní předpoklady, měly by však mít stejné příležitosti. Ale je tomu skutečně tak?

Čas od času se ve veřejném prostoru objeví názor, že děti rodičů s vyššími příjmy mají jednoznačně větší šanci dostat se na prestižní školy, protože jim rodiče mohou koupit přípravné kurzy nebo třeba individuální lekce s lektorem. Doučování dětí však rozhodně není luxus, který si může dovolit jen jedno procento populace. Není to ani jachta, ani soukromé letadlo, ani limuzína s řidičem. 

Jazyková škola Jipka nyní nabízí online kurzy angličtiny pro žáky 5. – 9. tříd. Výuka probíhá jednou týdně v malých skupinkách a 45 minut s profesionálním lektorem vychází na 250 Kč. Pokud by si rodiče chtěli připlatit za individuální doučování dítěte, ceny se pohybují od 515 Kč za 45 minut online výuky a od 545 Kč za 45 minut prezenční výuky. Individuální doučování angličtiny však lze absolvovat i ve dvojici za poloviční cenu.

Sesterská společnost Tutor pak nabízí individuální doučování všech ostatních předmětů, přičemž cena za 45 minut výuky začíná na částce 480 Kč. I v tomto případě lze doučování absolvovat ve dvojici a podělit se tak o náklady. 

Rozhodně neplatí, že doučování svým dětem pořizují jen výrazně bohatí rodiče. Většinou jde o rodiče, kteří považují vzdělání za důležité a sami mají sebezdokonalování a seberozvoj vysoko ve svém systému hodnot. Rádi si připlatí za učitele, který bude věnovat pozornost jejich dítěti, ne dětem s kázeňskými problémy, jak tomu bývá v prostředí běžné školní třídy.  

 

Kritika veřejnosti často směřuje i ke standardizovaným testům, které jsou součástí přijímacích zkoušek na střední školy. Úlohy v těchto testech totiž bývají dost specifické. Žák, který se s konkrétním typem úlohy setká poprvé, musí nad jejím zadáním docela dlouho přemýšlet, zatímco žák, který má tento typ úlohy nacvičen, postupuje sebevědoměji, systematičtěji a rychleji. Otázkou tedy je, jestli o přijetí dítěte na střední školu rozhodují skutečné schopnosti žáka, nebo spíše to, že si v přípravném kurzu osvojil strategie potřebné pro získání vysokého počtu bodů v testu. 

Ani přípravné kurzy na střední školy však nejsou něčím, co by si obyčejný smrtelník nemohl dovolit. Skupinové přípravné kurzy z češtiny a matematiky v Tutoru vychází na 167 Kč za 45 minut výuky. Víte snad o lepším využití 167 Kč, než je vzdělání a budoucnost vašeho dítěte?