EDUA Group

edua group logo

Jak se zlepšila jazyková úroveň studentů v projektu S⋅E⋅N?

Konzistence je při studiu jazyků stejně důležitá jako při cvičení ve fitku. Každá vynechaná lekce brzdí a zpomaluje pokrok studentů. James Cook Languages vychází vstříc jejich nabitému programu prostřednictvím projektu S.E.N. Podívejte se, jak se díky tomuto projektu zlepšila jazyková úroveň studentů.

Projekt S⋅E⋅N – Systém efektivních náhrad – spočívá v tom, že si studenti mohou snadno nahradit každou zmeškanou lekci, o niž přišli jakýmkoliv zásahem osudu, a to buď lekcí se svým lektorem v novém termínu nebo online lekcí na vybrané téma. Náhradní lekci si studenti volí jednoduše prostřednictvím aplikace. Projekt byl spuštěn 1. 1. 2022 a díky tomu jsme již schopni analyzovat dopad projektu na jazykovou úroveň studentů.

V analýze jsme vycházeli ze srovnání tří hodnocení, která jsme provedli v letech 2021, 2022 a 2023 (vždy v lednu daného roku). Zjišťovali jsme, jak se v průběhu uplynulého kalendářního roku změnila jazyková úroveň studentů. Do výzkumného vzorku jsme zařadili 320 studentů z 26 společností. Všechna tři hodnocení byla metodologicky zcela totožná.  

Jazyková úroveň hodnocených studentů se pohybovala na celé škále (A1 Start až C1 Final). Přitom je důležité zmínit, že pokrok ve studiu jazyka se s rostoucí úrovní stává časově náročnějším. Například postup z úrovně A1 Start na A1 Medium vyžaduje méně času oproti postupu z úrovně B2 Medium na B2 Final. 

Podívejte se, jakým tempem rostla jazyková úroveň studentů před spuštěním projektu S.E.N a po jeho uvedení do praxe:

Vstup studentů do projektu S⋅E⋅N měl jednoznačně pozitivní vliv na zlepšení jazykové úrovně studentů. Studenti zaznamenali 2,5krát rychlejší meziroční posun (+ 0,59) oproti období před spuštěním projektu (+ 0,24). 

Máme velkou radost, že S.E.N se stal skutečností.