EDUA Group

edua group logo

Jipka & Amazon: vzdělávání jako benefit

Třináctý plat nebo týden dovolené navíc – sen každého zaměstnance? V hodnotovém systému nově nastupující generace má své důležité místo i seberozvoj a sebevzdělávání. Firmy na tuto skutečnost reagují a v rámci benefitů svým lidem nabízí jazykové kurzy. Jednou z těchto firem je i Amazon, který se spojil s Jipkou.

V rámci programu Career Choice je zaměstnancům Amazonu hrazeno 95 % kurzovného na individuální nebo skupinovou výuku angličtiny. Zbývajících 5 % si hradí zaměstnanci sami. Vzdělávání se tak v Amazonu stalo významnou součástí firemní kultury podporující osobní i kariérní růst. Rozdíl mezi těmito dvěma typy růstu spočívá v tom, že kariérní růst je vázán na postup v rámci dané firmy, zatímco osobní růst se vztahuje ke schopnostem, které může pracovník později využít i v jiné firmě. Pokud tedy někdo pracuje na pozici, která neposkytuje vidinu povýšení, seberozvoj v podobě jazykového vzdělávání pro něj může být srovnatelnou motivací k tomu, aby ve firmě vydržel.  

 

Firemní kultura rozhodně není jen o materiálním vybavení pracovního prostoru, o čistotě, pořádku nebo dress codu. Je postavena především na hodnotách a normách v pracovní a sociální rovině, což se propisuje do vztahů mezi nadřízenými a podřízenými a do spolupráce mezi členy týmu. Právě péče o zaměstnance a jejich rozvoj napomáhá utváření pozitivního klimatu ve firmě. Spokojenost zaměstnanců je pak zásadním předpokladem stability organizace, ve které lidé dlouhodobě zůstávají a shromažďují tak know-how, o které by firma jejich odchodem přišla.  


Investice firmy do rozvoje lidí recipročně podporuje jejich loajalitu ke značce zaměstnavatele. Pokud zvažujete zahrnutí jazykových kurzů do vašeho systému firemních benefitů, spojte se s Jipkou. Ať už preferujete prezenční výuku nebo online lekce, najdeme pro vás ideální řešení.