Lektoři jazyků


Připojte se k nám a staňte se lektorem největší soukromé vzdělávací společnosti v České republice. Po úspěšném pohovoru se můžete stát lektorem hned tří jazykových škol – James Cook Languages, Jipka a Tutor.
Proč být lektorem v EDUA Group?
Jak vypadá náborový proces?

Vzhledem k hodnotám, které EDUA Group vyznává, klademe velký důraz na výběr lektorů. Šanci u nás mají zejména otevření, komunikativní a přátelští lektoři s maximálně profesionálním přístupem, kteří se chtějí nadále rozvíjet a vzdělávat.

Pokud tyto podmínky splňujete, bude se Vám následně během náborového procesu věnovat náš tým odborníků.

posouzení CV

Po přečtení vašeho CV zhodnotíme, zda vyhovujete všem požadavkům dané pozice.

pozvání k pohovoru

Pokud ano, kontaktujeme vás e-mailem či telefonicky a pozveme vás k pohovoru. Ten může proběhnout osobně nebo také formou video-pohovoru.

plán ukázkové lekce

Součástí pohovoru je rovněž ukázková hodina. Spolu s pozvánkou vám tedy pošleme také instrukce k přípravě plánu ukázkové lekce.

zhodnocení plánu

Po obdržení vypracovaného plánu hodiny jej posoudíme, a pokud bude splňovat zadání, potvrdíme vám termín pohovoru a budeme se těšit na setkání s vámi.

pohovor

Při pohovoru si popovídáme o vašich zkušenostech a budete mít možnost předvést své lektorské dovednosti.

rozhodnutí

V průběhu několika následujících dní se vám ozveme s výsledkem pohovoru.


Několik tipů před absolvováním pohovoru, které vám mohou pomoci při přípravě plánu dobré ukázkové lekce

  1. Věříme v komunikativní přístup, student by měl proto mluvit co nejvíce.
  2. Plán hodiny by měl mít jasné cíle a strukturu.
  3. Do lekce začleňte pestré aktivity zaměřené na různé jazykové dovednosti.
  4. Snažte se využívat induktivní styl výuky.
  5. Nedělejte zdlouhavé prezentace gramatiky, ale ujistěte se, že víte, co učíte.


Obecné požadavky

James Cook Languages je členem Asociace jazykových škol operujících v České republice (AJŠ). Z toho důvodu hledáme lektory, kteří splňují následující požadavky:

  • mají vysokoškolské vzdělání, nejlépe pedagogického či jazykového zaměření,
  • mají jazykové znalosti alespoň na úrovni C1 podle SERR, které uchazeč musí doložit adekvátním certifikátem,
  • rodilí mluvčí by měli být držiteli lektorského certifikátu (TEFL/CELTA a další).

Jak učíme

Používáme osvědčenou techniku komunikativního přístupu (CLT – Communicative Language Teaching), který zdůrazňuje výuku v kontextu a situační praxi. Ten kombinujeme s dalšími výukovými metodami, zejména těmi, u kterých je zajištěn rovnoměrný rozvoj všech jazykových dovedností studenta (mluvení, poslech, čtení, psaní, gramatika a slovní zásoba) s důrazem na správnost a plynulost jazykového projevu.

Komunikativní přístup doplňujeme aktuálními trendy jazykové výuky a dalšími postupy, které z něho vycházejí. Jedná se zejména o ESA metodu (Engage, Study, Activate), TTT metodu (Test Teach Test), TBL metodu (Task based learning), které vyžadují aktivní přístup studenta a aktivují přirozený proces učení. Pochopení a důkladné procvičení probírané látky a zejména její okamžité využití v reálném kontextu je naší prioritou.

Naše hodiny mají poměrně pevně danou strukturu, např. vždy začínáme zahřívací (warm-up) aktivitou a hodinu ukončujeme vhodnou zakončovací (wrap-up) aktivitou. Zároveň ale umožňujeme svým lektorům využít vlastní kreativitu a nápaditost, které přirozeně začleňují do hodin. Základním cílem je rozmluvit naše studenty, posílit jejich samostatný ústní projev (fluency) na základě správného používání gramatických struktur a slovní zásoby (accuracy).

Jediné, co nám chybí, jste vy

Máte zájem obohatit náš tým o své zkušenosti? Neváhejte se na nás obrátit. Pokud máte účet google, můžete vyplnit náš poptávkový formulář. Pokud tuto možnost nemáte, kontaktujete nás na jobs@eduagroup.cz.


Ozve se vám

Dušan Laščiak

nebo členové jeho týmu


Language School HR Generalist | dusan.lasciak@eduagroup.cz