EDUA Group

edua group logo

EDU AKCENT

V době, kdy je firemní kultura stejně důležitá jako samotný business model, je zřejmé, že firemní benefity už nepředstavují jen lákadlo pro získávání nových zaměstnanců, ale také měřítko, podle kterého hodnotíme lidskost firem. Kávovar v kanceláři už dávno není vrcholem korporátní velkorysosti. Firmy se předhánějí s nabídkou stále kreativnějších a extravagantnějších výhod, aby přitáhly pozornost talentovaných uživatelů LinkedInu.

Posunuli jsme se do éry, kdy si zaměstnanci mohou v rámci benefitů dopřát neomezenou dovolenou, placenou pauzu pro meditaci uprostřed pracovního dne nebo mít radost z pobíhajících psích kamarádů v prostorách firmy. Ačkoliv se může zdát, že tato strategie má za cíl pouze naplnění instagramových feedů fotografiemi firemních snídaní, skrývá se za ní mnohem hlubší filozofie. V konečném důsledku je cílem každé firmy nalákat a udržet si ty nejtalentovanější zaměstnance na trhu. A právě benefity se v tomto boji o lidský kapitál stávají jednou z nejúčinnějších zbraní.

Aktuálně se mezi nejvíc trendy benefity řadí flexibilní pracovní doba, která umožňuje zaměstnancům pracovat z domova, z kavárny nebo odkudkoliv, kde se lze připojit na Wi-Fi. Pro zaměstnance je tak snazší najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Na vzestupu jsou i bene ty související s duševním zdravím, například přístup k terapeutickým službám, což reflektuje rostoucí důraz na psychickou pohodu na pracovišti. „Firmy se nyní hodně věnují tématům, která se týkají vyrovnanosti, spokojenosti a duševního zdraví. Ve výsledku se totiž vše odrazí i v práci. Osobní spokojenost se přirozeně promítá do chování a výkonů v práci. Mám radost, že klienti se na nás obrací i při plánování dnů zdraví ve  firmách. Naposledy jsem řešila masáže ve  firmě, zdravé sezení a pohyb na home office. Zároveň pomáháme i s tvorbou zdravé firemní kultury ve firmách,“ vysvětluje Hana Brůhová z Top Vision.

Ironií zůstává, že ty nejcennější bene ty nemají materiální povahu, ale spíše zaměstnancům dávají pocit, že jsou cennou součástí firmy, která podporuje jejich osobní i profesní rozvoj. Příkladem je poskytování dne volna na dobrovolnickou činnost, což umožňuje zaměstnancům věnovat čas a energii podpoře společensky prospěšných projektů a přispět tak k pozitivní změně ve společnosti. Tento benefit podporuje nejen komunitní angažovanost, ale také umožňuje zaměstnancům budovat týmového ducha mimo tradiční pracovní prostředí. Tyto trendy v nabídce firemních benefitů odrážejí širší společenské změny a ukazují, že firmy jsou ochotné investovat do psychické pohody svých zaměstnanců. Benefity se tak stávají důležitou součástí firemní kultury a hodnot. 

Benefitem s největším dopadem na samotnou firmu však nadále zůstává vzdělávání. Investice do rozvoje dovedností a znalostí zaměstnanců se totiž firmě vyplácí nejen v podobě schopnějších lidí, ale také ve formě učící se firemní kultury, kde je každý jednotlivec podporován v osobnostním a profesním rozvoji až ke stropu svých možností. Přínosem vzdělávání přitom není jen navýšení sdíleného know-how, ale také lepší komunikace a spolupráce, méně konfliktů a více inovací. Vzdělávání podporuje kreativitu a motivuje zaměstnance přemýšlet mimo zaběhnuté postupy a přicházet s novými řešeními.

Zaměstnanci, kteří jsou zapojeni do rozvojových programů, vnímají, že s nimi zaměstnavatel počítá i do budoucna, což může výrazně zvýšit jejich loajalitu a snížit  fluktuaci. Tím klesnou i firemní náklady spojené s náborovými procesy a zaškolováním nových zaměstnanců. Společné vzdělávací aktivity mohou navíc posilovat vztahy mezi kolegy a podporovat kulturu sdílení znalostí a spolupráce. V tomto kontextu je zřejmé, že vzdělávání zaměstnanců představuje strategickou investici s vysokou návratností. „Jsem ráda, že firmy už odstoupily od myšlenky, že vzdělávání je pouze benefit. Není to benefit, ale investice, která se projevuje nejen ve

zvýšené spokojenosti zaměstnanců, ale také má vliv na zvýšení vzdělanosti, což vede k lepším výsledkům firmy a k rozvoji celé společnosti,“ říká Veronika Hofmannová z Top Vision.

Vzdělávání by nemělo být chápáno jako jednorázový benefit, který zaměstnancům umožní odpočinout si na jeden den od práce. Aby bylo vzdělávání skutečně přínosné, mělo by být systematické a soustavné. Dlouhodobé a pečlivě naplánované rozvojové programy proto přináší nejlepší výsledky. V rámci skupiny EDUA Group se na firemní vzdělávání specializují značky Top Vision a James Cook Languages. Top Vision je expert na manažerské vzdělávání, opírá se o silný metodický tým a skvělé lektory. Sestaví pro vás systematický a smysluplný, rozvojový program, z něhož budou benefitovat nejen jednotlivci, ale i firma jako celek. James Cook Languages je profík na jazykové firemní vzdělávání.

Postará se o veškerou administrativu spojenou s výukou, takže vy a vaši kolegové se budete moci plně soustředit pouze na studium. Chcete zjistit více? Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci. Rádi se s vámi potkáme, vyslechneme si vás, společně najdeme problematická místa a navrhneme pro vás řešení.

Další články:

Aktuální číslo EDUAmagu v PDF včetně bonusů najdete zde.